Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації
Головна » Статті » Податкова

Актуальні питання – відповіді по декларуванню

Актуальні питання – відповіді по декларуванню

 

В який терміни  надається Податкова декларацію про майновий стан і доходи громадянами, які бажають скористатися правом на податкову знижку?

 

Фізична особа - платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом або законом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).

Податковим кодексом України встановлені   такі строки подання декларації:

 

-                     фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб надають декларацію за звітний податковий рік  до 1 травня року, що настає за звітним;

-                     фізичні особи, які здійснюють незалежну  професійну діяльність надають декларацію за звітний податковий рік  до 1 травня року, що настає за звітним;

-                     фізичні особи – підприємці, які здійснювали у звітному році підприємницьку діяльність за «загальною» системою оподаткування надають податкову декларацію про майновий стан і доходи  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;

-                     фізичні особи, які бажають скористатися правом  на нарахування податкової знижки  надають  річну  податкову  декларацію  включно  по 31 грудня  наступного за звітним податкового року.

 

 

У минулому році  громадянин  придбав квартиру за рахунок  іпотечного кредиту, отриманого у банківській установі.  На даний час  у придбаній квартирі громадянин не зареєстрував своє місце проживання.  Чи має право громадянин застосувати податкову знижку по сумах сплачених процентів за користування кредитом?

 

Відповідно до пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175  Податкового кодексу України (далі ПКУ)  платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.

Це право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ  фізична особа - резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов'язані зі сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. Згідно із п. 175.4 ст. 175 Кодексу право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, в якому: об'єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

Враховуючи наведене, право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом настає з року, в якому житловий будинок (квартира, кімната) визначений платником податку як основне місце його проживання згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

 

Якими документами необхідно підтвердити витрати, що включаються до податкової знижки?

 

Згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому в зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Відповідно до пп. 166.2.2 цього пункту оригінали зазначених документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом. 

На вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов'язані пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

 

У якому розмірі суми, сплачені громадянином  за договором страхування життя включаються до складу податкової знижки?

 

Згідно з положеннями Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу,  суму витрат  на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

-  при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (у 2012 році 1500 грн.);

-  при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї (у 2012 році 750 грн.).

 

 

Які граничні терміни подання звітності та сплати податкових зобов’язань за звітні податкові періоди 2013 року, що дорівнюють календарному кварталу (півріччю)?

 

Згідно із пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

            Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.49.20 ст.49 ПКУ).

        Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п.57.1 ст.57 ПКУ).

Граничним терміном подання податкової декларації за I квартал 2013 року
є 13 травня 2013 року, а останнім днем сплати - 20 травня 2013 року; за II квартал п. р. відповідно, - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року; за III квартал п. р. - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року; за IV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та
19 лютого 2014 року.

 

Який порядок направлення поштою податкової звітності та порядок її приймання органом ДПС?

 

Згідно з п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

           Відповідно до п.49.5 ст.49 ПКУ у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст.49 ПКУ. Таке право, з урахуванням вимог п.49.4 ст.49 ПКУ, надається лише тим платникам податків, що не належать до великих та середніх підприємств.

            Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 799 із змінами та доповненнями (далі - Порядок).

Згідно із п.6 Порядку на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.

            Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.
            Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).

            У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт».
            Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.

            Пунктом 49.6 ст.49 ПКУ визначено, що у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу ДПС з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону.

У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу ДПС другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених ПКУ (п.49.7 ст.49 ПКУ).

Згідно із п.49.9 ст.49 ПКУ, за умови дотримання платником податків вимог ст.49 ПКУ, посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом ДПС.
У разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п.48.3 та п.48.4 ст.48 ПКУ, такий орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови, зокрема, у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою - протягом п’яти робочих днів з дня її отримання (пп.49.11.1 п.49.11 ст.49 ПКУ).

 

                  Чи необхідно сплачувати до бюджету суму податкового зобов’язання відповідно до поданої звітності, якщо є переплата за таким видом податку?

 

            Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків визначені ст.87 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

            Відповідно до абз. 2 п.87.1 ст.87 ПКУ сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена зокрема за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника).
            Тобто, якщо станом на дату проведення нарахування грошових зобов’язань у платника обліковуються надміру сплачені суми з відповідного платежу, то такі нараховані грошові зобов’язання в автоматичному режимі погашаються за рахунок наявної переплати.

                                                    

Я працюю менеджером в одній із будівельних організацій, в вересні минулого року я знайшов собі додатковий заробіток на іншій фірмі, тобто я офіційно  працюю в двох місцях і від двох працедавців отримую офіційні доходи. Чи повинен я подавати  декларацію  в податковий орган за 2012 рік. Якщо так,  то чому, я  ж отримував доходи тільки від податкових агентів?

 

Згідно з пп. "є” п.176.1 ст.176 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ)   обов’язкове подання  річної декларації передбачено  для громадян, які у минулому році  отримували доходи у вигляді  заробітної плати та  за цивільно-правовими договорами від двох  або більше податкових агентів  і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року – у 2012 році 128760 грн.

Тобто, якщо  загальна річна сума  оподатковуваних доходів у вигляді заробітної плати та за цивільно – правовими договорами, отриманих   від декількох  податкових агентів у 2012 році  перевищує  128760 грн., Ви   зобов’язані   подати річну податкову декларацію. Якщо   загальна річна сума  оподатковуваних доходів, отриманих від податкових агентів у 2012 році у вигляді заробітної плати та доходів  за цивільно – правовими не  перевищить  128760 грн., та  відсутні  інші підстави для надання річної податкової декларації,  декларація   не подається.   

 

 Я буду декларувати дохід, отриманий в минулому році як виграш у недержавну грошову лотерею. За якою ставкою оподатковуються виграші та призи згідно Податкового кодексу?

 

Згідно з п. 167.1 ст.167 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних у формі виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. Якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

Відповідно до п.167.3 ст.167 ПКУ ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим п. 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів. Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті "б" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 цієї статті (15% або 17%).

 

Чи необхідно мені при наявності незначних заощаджень, надавати декларацію за проценти, які були нараховані за розміщені на банківському депозитному рахунку кошти?

 

Ні, не потрібно, тому що доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковуються до 1 січня 2015 року.

 

 

З минулого року навчаю сина в ВУЗі, вирішив скористатись правом на податкову знижку. Які документи необхідно подати платнику органу ДПС при поданні декларації для реалізації права на податкову знижку за навчання? 

 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких послуг за навчання і строк їх надання.

 

Я навчаюсь в інтернатурі медичного університету, чи мають право на податкову знижку мої батьки , які сплачують за моє навчання ?

 

Суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, в інтернатурі, при додержанні всіх норм ст.166 Податкового кодексу України, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік. 

 

Мій син навчається в інституті та в вечірній час працює та отримує заробітну плату, фактично здійснював оплату за його навчання я. Чи маю я, як батько, право на податкову знижку? 

 

Якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року мають не батьки, а сам студент за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання. Водночас, якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання у звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має той з батьків, який фактично здійснював оплату за навчання. 

 

Донька навчається в ВУЗі, за її навчання сплачує батько, який щорічно користувався правом на податкову знижку. В цьому році батько знаходиться в тривалому відрядженні за межами України і прибуде на Батьківщину тільки в червні. Чи втрачається право скористатися податковою знижкою у разі подання відповідної декларації пізніше 1 травня?

 

Фізичні особи, які мають право на нарахування податкової знижки, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року до кінця податкового року, тобто граничний термін подання декларації не обмежується 1 травня поточного року.

 

В минулому році я продав юридичній особі акції підприємства та отримав інвестиційний прибуток. Чи повинен я  подавати декларацію про отримання інвестиційного прибутку?

 

Фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та сплати податок на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17%. 

 

В минулому році громадянин вийшов зі складу засновників підприємства, яке в свою чергу було емітентом корпоративних прав, та обміняв свою частину інвестиційного активу на об’єкт нерухомого майна. Оціночна вартість об’єкта нерухомості перевищує вартість мого інвестиційного активу, таким чином мною отримано інвестиційний прибуток. Чи повинен я його декларувати? 

 

При отриманні доходу (інвестиційного прибутку) при обміні інвестиційного активу на об’єкт нерухомого (рухомого) майна, фізична особа повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17%. 

 

Категорія: Податкова | Додав: mih-vo (25.04.2013)
Переглядів: 690 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]