Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації
Головна » Статті » Податкова

Інтернет – конференція першого заступника голови ДПС у Запорізькій області (Частина 2)

Інтернет – конференція першого заступника  голови ДПС у Запорізькій області

Людмила   Балацька: "Інтерактивне спілкування - можливість  оперативно отримати вичерпну відповідь"


Окрім основної роботи, я працюю з кількома виданнями, в яких публікую свої матеріали та отримую гонорари. Під час заповнення декларації мені потрібно вказати усі доходи. Я боюсь помилитися. Як можна отримати довідку з податкової про отримані за 2012 рік доходи, куди звернутися?

 

Відповідно до статті 32 Конституції України та частини другої статті 8 ЗаконуУкраїни від 01.06.2010р. № 2297-VI "Про захист персональних даних" фізична особа має право на одержання своїх персональних даних в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Для отримання відомостей про себе із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зокрема, про отримані доходи,  громадянин  звертається особисто або через уповноважену особу до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування,  подає документ, що посвідчує особу, та заяву, що містить необхідні реквізити: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки  платника податків/серія, номер паспорта (для осіб, які обліковуються в окремому реєстрі Державного реєстру), місце проживання, паспортні дані та період, за який потрібно отримати відомості із Державного реєстру. Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи, документ, що посвідчує особу такого представника, та документ або його ксерокопію (з чітким зображенням), що посвідчує особу довірителя.

Орган державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості із Державного реєстру.

Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами  населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей із Державного реєстру до будь-якої державної податкової інспекції. В такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

 

 

Я студентка, працюю і навчаюсь в вузі. За моє навчання сплачує  мій батько. Чи має право мій батько на податкову знижку?

 

Згідно з положеннями Податкового кодексу України,   до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);

Платник податку має право включити до податкової знижки  фактично здійснені ним протягом звітного  року витрати, зокрема,  суму коштів, сплачених ним  на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року  -  у 2012 році 1500 грн. в місяць.

Таким чином, якщо студент протягом звітного податкового року не одержував доходи  у вигляді заробітної плати,  то члени сім'ї першого ступеня споріднення, зокрема батько,  мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента, за умови додержання усіх вимог, установлених  Податковим  кодексом.

 

                                  

В моей собственности находится одна квартира площадью 65 кв.м. Во второй квартире я только прописана (квартира не приватизирована и там прописано всего три человека). Считается ли вторая квартира моей собственностью для расчета налога?

Спасибо 

 

Налоговым кодексом Украины предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка.

  Так, база налогообложения объекта жилой недвижимости, который находится в собственности физлица уменьшается для квартиры – на 120 кв. метров; для жилого дома – на 250 кв. метров.

В то же время такое уменьшение налога полагается один раз в год и по одному объекту недвижимости, где плательщик зарегистрирован. По его выбору уменьшение применяется к какому-либо другому объекту недвижимости, который находится в собственности.

Так как Вы владеете только одной квартирой, на которую распространяется льгота, то являться плательщиком налога на недвижимость Вы не будете.

                                                                                  

Здравствуйте! Такая ситуация. Гражданин работал за границей на протяжении 2012 года. Необходимо ли ему подавать декларацию?

                              

Граждане, которые получали в течение отчетного года иностранные  доходы,    обязаны  до 1 мая года, который наступает за  отчетным,  предоставить  налоговую декларацию в которой отобразить  сумму  полученного дохода, сумму оплаченного в течение отчетного года налога и налогового обязательства.  Сумма налогового обязательства, указанная в налоговой декларации, платится гражданами самостоятельно до 1 августа.

Указанный доход облагается  налогом на доходы по ставке 15 процентов.

Если база налогообложения  в календарном месяце превышает десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года, к сумме такого превышения применяется ставка 17 процентов.

Гражданин  может уменьшить сумму годового налогового обязательства, определенного по законодательству Украины,  на сумму налогов, оплаченных за рубежом.

Для получения права на зачисление налогов и сборов, оплаченных за пределами Украины, гражданин обязан получить от государственного органа страны, где получался  такой доход (прибыль), уполномоченного удерживать такой налог, справку о сумме оплаченного налога и сбора, а также о базе либо объекте налогообложения. Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если другое не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

 

 

Моя мама получила в наследство от бабушки квартиру. Необходимо ли подавать декларацию и уплачивать налог на доходы физических лиц?

 

Налогообложение дохода в случае получения наследства  гражданами Украины от наследодателей, которые также являются гражданами Украины, в первую очередь  зависит  от степени родства наследника и наследодателя.

В частности,  стоимость собственности, которая наследуется членами семьи наследодателя первой степени родства  облагается налогом по нулевой ставке.

Стоимость любого объекта наследства, которое наследуется наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства облагается налогом по ставке 5 процентов.

Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Другие члены семьи физического лица считаются такими, которые имеют вторую степень родства.

Стоимость любого объекта наследства, которое наследуется наследником от наследодателя-нерезидента, и   любого объекта наследства, которое наследуется наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента облагается налогом на доходы  по ставке  15 процентов.  Если база налогообложения в календарном месяце превышает десятикратний размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года, к сумме такого превышения применяется ставка 17 процентов.

Доход в виде стоимости унаследованного имущества  в пределах, что подлежит налогообложению указывается в годовой налоговой декларации, кроме наследников-нерезидентов, которые обязаны оплатить налог до нотариального оформления объектов наследства и наследников, которые получили в наследство объекты, которые облагаются налогом по нулевой ставкой налога на доходы физических лиц, а также другими наследниками - резидентами, которые оплатили налог до нотариального оформления объектов наследства.

Обязанность плательщика налога относительно представления налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с этим разделом облагаются налогом по нулевой ставкой налога либо с которых оплачен налог до нотариального оформления объектов наследства.

То есть, если гражданин получил наследство, стоимость  которого подлежит налогообложению (кроме налогообложения по нулевой ставкой) и не оплатил налог до нотариального оформления объектов наследства,  такой гражданин обязан предоставить годовую налоговую декларацию и оплатить соответствующую сумму  налога на доходы.


|совместной||с||личностей||подобающую||часть,долю|

Категорія: Податкова | Додав: mih-vo (04.04.2013)
Переглядів: 495 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]