Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації
Головна » Статті » Кадри

Про виконання плану роботи з кадрами та підготовку кадрового резерву загальної середньої освіти у 2014 році.

Колегії відділу освіти,

молоді та спорту  Михайлівської районної державної адміністрації

 

 

Д О П О В І Д Н А  З А П И С К А

 

Про виконання плану роботи з  кадрами та підготовку

кадрового резерву загальної середньої освіти  у 2014 році.

Відділом освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації здійснюється робота з педагогічними кадрами та особами зарахованими до кадрового резерву відповідно до щорічного плану роботи, згідно з Конституцією України, чинним законодавством про працю й спрямована на забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо удосконалення роботи з кадрами, поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підготовку дієвого кадрового резерву.

Моніторинг якісного складу  державних службовців відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації демонструє, що:

100% становлять жінки – 3 особи;

стаж роботи в органах виконавчої влади: 1 (33%) -  6 років; 1 (33%) – 2 роки; 1 33% )  - 1 рік;

мають освіту за профілем: педагогічну – 2 (66%); економічну – 1 (33%).

Станом на 01.10.2014 року в загальноосвітніх закладах району працює 268 педагогічних працівників, з них жінок – 227 (84,7%), вакансії відсутні.

 Щороку кількість педагогічних працівників зменшується, що зумовлено зменшенням контингенту учнів.

Динаміка загальної кількості педагогічних працівників ЗНЗ району:

За освітнім рівнем кількість вчителів з повною вищою освітою за останній  рік зменшилась за рахунок звільнення вчителів-пенсіонерів з вищою освітою та прийняттям  на роботу молодих спеціалістів з неповною або базовою вищою освітою.

Так мають: вищу освіту – 229 педагогів  (85%),

неповну та базову вищу – 39 (14,5%).

середню –2 (0,5%).

Розподіл педагогічних працівників за освітнім рівнем

І. вища освіта:

За стажем педагогічної роботи вчителі розподіляються таким чином:

 

2010-2011 н.р.(%)

2011-2012 н.р.(%)

2012-

2013 н.р.

2013-

2014н.р

2014-2015 н.р.

До 3- р.

5.8%

8%

28 -10%

32-11,5%

29-11%

3 - 10р

17.7%

13%

40- 14%

35-12,5%

31-12%

10 - 20 р

25.3%

25%

71 – 25%

69-25%

58-22%

Б.20 р.

51.2%

54%

146 – 51%

142-51%

15150 – 60%

Порівнюючи статистичні дані за п’ять років, можливо  зробити висновок, що кількість молодих спеціалістів  поступово збільшується  від 5.8% до 11, але відсоток педагогів зі стажем понад 20 років  теж збільшується 51,2%  до  60%.

Учителі, які викладають окремі предмети розподіляються за віковим цензом таким чином:

до 30 років включно -  24 або 13% (найбільший відсоток вчителів зазначеної категорії викладають історію та хімію);

31-40 років - 40 або 21,5% (українська мова та література, англійська мова);

41-50 років – 60 або 32% ( географія, англійська мова);

51-54 роки – 20 або 11% (російська мова, українська мова та література);

55-60 років – 29 або 15,5% (українська мова та література, російська мова);

понад 60 років – 13 або 7% (математика);

За статистикою середній вік педагогічних працівників району від 41 до 50 років. Також слід зазначити, що тенденція старіння педагогічного складу буде й надалі зростати, а проблема омолодження педагогічних колективів закладів освіти залишатиметься нагальною.

Кількість молодих спеціалістів  в районі поступово збільшується   з 18 осіб   2010 році до 32 осіб  в 2013 році, в 2014р. -  зменьшилася  до 29.

Динаміка зростання кількості молодих спеціалістів:

Працюючих пенсіонерів в 2014 році: 39або (14,5%) :, в порівнянні з минулими роками, їх кількість зменшується від 54 в 2010 році до 39 в 2014 році:

Динаміка зменшення працюючих пенсіонерів:

За останній рік  кількість вчителів –сумісників зменшилася  від 15 до 11 педагогічних працівників.

Основні причини сумісництва: неукомплектованість кадрами через відсутність житла, неповне тижневе навантаження, скорочення контингенту учнів.

Із загальної кількості вчителів, тих які викладають три і більше предметів – 47, з них у сільській місцевості- 34, відповідно вони викладають пердмети з яких вони не є фахівцями.

По району відбувається якісне та професійне зростання педагогічних кадрів.

Мають кваліфікаційні категорії:

 

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

«спеціаліст вищої категорії»

89 (30.5%)

98(33,5%)

 78 (27,5%)

75 (27%)

 82(31%)

«спеціаліст першої категорії»

73(25%)

67(23%)

78 (27,5%)

72 (26%)

67 (25%)

«спеціаліст другої категорії»

53(18%)

57(19.5%)

54 (19%)

52 (19%)

46 (17%)

«спеціаліст»

77(26.5%)

70(24%)

75 (26%)

79 (28%)

73 (27%)

Мають педагогічні звання:

 

2010-2011

 н.р.

2011-2012

 н.р.

2012-2013

н.р.

2013-2014н.р

2014-2015

н.р.

«старший учитель»

18 (6.1%)

20 (7%)

26 (9%)

34(12,5%)

31 (11,5%)

«учитель-методист»

16 (5.4%)

15(5 %)

15 (5%)

16(6%)

13 (5%)

         Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації в роботі з педагогічними кадрами дотримується вимог Кодексу Законів про Працю України, в частині прийняття, переведення та звільнення з роботи педагогічних працівників, надання відпусток та ін.

Плинність кадрів за 2011-2014 роки:

рік

Звільнено

молодих спеціалістів

Звільнено

на пенсію

Звільнено з інших причин

 

кількість

% від загальної кількості звільнених

кількість

% від загальної кількості звільнених

кількість

% від загальної кількості звільнених

2011р

2

12%

13

76%

2

12%

2012р

2

11%

9

47%

8

42%

2013

2

7%

16

67%

5

22%

2014

5

16%

18

60%

7

24%

З інформації видно, що всього звільнено 30 педагогів, з них: молодих спеціалістів 5 осіб, на пенсію за віком 7 осіб, на пенсію за вислугою років 11 осіб, 7 з яких відновили роботу у 2015 році, та 7 осіб звільнено з інших причин.

Прийнято на роботу 16 педагогічних працівників, з них молодих спеціалістів – 10, навчалися за цільовими направленнями – 4.

З метою розвитку професійного кадрового потенціалу, задоволення потреб освітньої галузі у фахівцях з високим рівнем професіоналізму та сучасної культури управління, згідно з чинним законодавством, ведеться робота щодо забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 Відповідно до наказу від 16.12.2013 року №425  «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Михайлівського району на курсах  при КЗ «ЗОІППО» ЗОР  у 2014 році», на курси було направлено 86 педагогів, з них  за заочною формою навчалися – 14 педагогів, за дистанційною формою навчання – 6 педагогів. Керівники ЗНЗ та їх заступники проходять навчання на курсах, як керівники та як вчителі за предметом викладання.

Направлення на курси проводиться за заявками навчальних закладів, згідно перспективному плану проходження курсів.

Кількість педагогічних працівників, які пройшли курси:

Відповідно до Положення про порядок добору керівних кадрів загальної середньої освіти, в відділі освіти, молоді та спорту за поданням директорів ЗНЗ формується кадровий резерв на посади директора. заступника директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з виховної роботи..

Наказом відділу освіти, молоді та спорту від 13.01.2014 №006 «Про затвердження кадрового резерву керівних кадрів» затверджено список осіб та план роботи з кадровим резервом. В 2014 році до кадрового резерву зараховано 32 педагогічних працівника.

Але необхідно оптимально використовувати  поновлення керівних кадрів шляхом призначення осіб зарахованих до кадрового резерву, зробити резерв дієвим, активізувати проведення їх навчання та стажування.

Протягом 2014 року призначено на посади керівників Комунальних закладів 2 педпрацівника. Призначення проводиться  за погодженням з Михайлівською районною радою та за рішенням атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту. З кадрового резерву призначення не проводились.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 в навчально-виховних закладах району  в 2014- 2015 навчальному році проведено атестацію педагогічних працівників. Атестовано 68 педагогічних працівника. Атестаційний період пройшов без скарг та порушень.

Порівняльний аналіз результатів атестації

 педагогічних працівників за 2010-2014роки.

Результати атестації

 

2009-2010

2010-

2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Присвоєно  кваліфікаційну категорію (атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії)

 

 

 

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

17(23%)

14(19%)

 

21(29%)

 

21(29%)

16(23%)

10(14%)

 

20(30%)

 

23(33%)

17(27%)

8(13%)

 

21(34%)

 

16(26%)

9(13%)

20(28.5%)

 

17(24%)

 

24(34,5)

11(16%)

14(20,5%

 

16(23,5)

 

27(40%)

 

 Присвоєно педагогічне звання

«старший учитель»

«учитель-методист»

 

6(8%)

 

1(1%)

-

4(5%)

 

1(1.5%)

6(10%)

 

2(3%)

6(8,5)

 

5(7%)

6(8%)

 

1(1,4%)

 Відповідає займаній посаді

 

73

69

62

70

68

 Відповідає займаній посаді за умови

 

-

--

-

-

-

Не відповідає займаній посаді

 

-

-

-

-

-

 

Велике значення у діяльності з керівними та педагогічними кадрами відіграє робота щодо морального та матеріального заохочення.

До Дня працівника освіти, за підсумками атестаційного періоду та підсумками навчального року, в 2014  році нагороджено:

- Грамотою відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації –20 педагогічних  працівників

 - Почесною грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – 16 педагогів;

 Порушено клопотання про нагородження

  • відзнаками Міністерства освіти і науки України –2 працівників, але нагороди не надійшли.

 

Згідно чинного законодавства, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», з метою забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості педагогічними кадрами, відділом освіти, молоді та спорту, за поданням закладів освіти, видаються направлення для цільового прийому випускників шкіл сільської місцевості на денну форму навчання до педагогічних вищих навчальних закладів.

         За остання роки кількість виданих цільових направлень зменшилася, причиною чого є відсутність вакансій педагогічних працівників в закладах освіти району.

В 2014 році видано два цільових направлення, вступ абітурієнтів у ВНЗ -100%.

Кількість виданих цільових направлень відділом освіти,

молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації у період

з 2009 по 2014рік:

В 2014 році 4 випускники, які навчалися за цільовими направленнями повернулися для працевлаштування в заклади освіти, це становить 66% від 6 виданих направлень,  2 випускника продовжують навчання  у ВНЗ.

З молодими фахівцями укладено 4 договори про роботу  протягом трьох років, відповідно до яких вони отримали одноразову матеріальну допомогу, згідно чинного законодавства.   

Пропонується продовжити проведення профорієнтаційної  роботи серед сільської молоді, сприяти відбору обдарованої учнівської молоді, які мають нахил до педагогічної діяльності, з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень,  враховуючи потребу закладів в педагогічних кадрах.

Видачу цільових направлень, в яких вказується безпосередньо заклад освіти,  здійснювати тільки за поданням навчального закладу, з гарантованим працевлаштуванням випускника.

 

 

 

 

Методист КЗ «РМК»                                                  Т.Г. Пустовіт

 

 

 

 

 

Категорія: Кадри | Додав: mih-vo (30.01.2015)
Переглядів: 810 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]