Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації
Головна » Статті » Податкова

Оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців від здійснення підприємницької діяльності

Оподаткування доходів  фізичних осіб – підприємців  від здійснення підприємницької діяльності
Які групи платників єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців?

Згідно з положеннями статті 291 Податкового кодексу для фізичних осіб – підприємців  встановлені такі групи платників єдиного податку:

-  перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

-  друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п'ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;

-  третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

-  п'ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена;

обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

Як розраховується загальна  кількість  осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою?

Згідно з положеннями п. 291.4 статті 291 Податкового кодексу при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Чи мають право фізичні особи – підприємці, здійснюють діяльність з проведення гастрольних заходів бути платниками єдиного податку?

Згідно з положеннями 291.5 статті 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку  суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

Чи мають право фізичні особи – підприємці, здійснюють роздрібний продаж мастил  бути платниками єдиного податку?

Згідно з положеннями 291.5 статті 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку  суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють   виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Чи мають право фізичні особи – підприємці, здійснюють роздрібний продаж вугілля   бути платниками єдиного податку?

Згідно з положеннями 291.5 статті 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку  суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють  видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення.

Чи мають право фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки,   бути платниками єдиного податку?

Згідно з положеннями 291.5 статті 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку   фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Який порядок здійснення розрахунків  фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку?

Згідно з положеннями 291.5 статті 291 Податкового кодексу платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Які види побутових послуг мають право  надавати платники єдиного податку першої та другої групи?

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

-  виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту взуття;

-  виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

-  виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

-  виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

-  виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

-  виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

-  виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

-  додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

-  виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту трикотажних виробів;

-  виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

-  виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

-  виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

-  виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

-  технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

-  послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

-  послуги з ремонту годинників;

-  послуги з ремонту велосипедів;

-  послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

-  виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

-  виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

-  послуги з ремонту ювелірних виробів;

-  прокат речей особистого користування та побутових товарів;

-  послуги з виконання фоторобіт;

-  послуги з оброблення плівок;

-  послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

-  послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

-  вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

-  послуги перукарень;

-  ритуальні послуги;

-  послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

-  послуги домашньої прислуги;

-  послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Який порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість?

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України  від 15.12.2011 N 1637, яким визначено, що  фізичні особи - підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

Який порядок реєстрації книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість?

 Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.  Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

Який порядок відображення отриманого доходу платником  єдиного податку першої і другої груп та платниками  єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість?

У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.  Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

В якому порядку вносяться відомості   до книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість?

Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

У графі 1 зазначається дата запису.

У графах 2 - 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу:

У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.

У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 2 - 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

Протягом якого часу платник єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість мають зберігати Книгу  обліку доходів?

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.  Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

В який термін надається податкова декларація платниками єдиного податку першої та другої групп?

Згідно з положеннями статті 296 Податкового кодексу платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

В який термін надається податкова декларація платниками єдиного податку третьої групи?

Згідно з положеннями статті 296 Податкового кодексу  платники єдиного податку третьої - шостої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

В яких випадках платники єдиного податку першої та другої групп надають квартальні декларації?

Згідно з положеннями статті 296 Податкового кодексу  платники єдиного податку першої та другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Як у податковій декларації відображаються доходи, отримані від здійснення розрахунків у не грошовій формі?

У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

Який порядок надання податкової декларації для отримання довідки про доходи?

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Від сплати  яких  податків  звільняється  платник єдиного податку?

Згідно з положеннями статті 297 Податкового кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

-  податку на прибуток підприємств;

-  податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

-  податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу;

-  земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

-  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

-  збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Чи сплачуються митні платежі платником єдиного податку у разі ввезення товарів на територію України?

Згідно з положеннями статті 297 Податкового кодексу нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 цієї статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені цим Кодексом.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

    

Категорія: Податкова | Додав: mih-vo (13.08.2013)
Переглядів: 630 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]